Techniek

Techniek loopt als een rode draad door ons bedrijf

Veel productieprocessen zijn geautomatiseerd, dat maakt ons bedrijf heel dynamisch. De techniek en de mensen werken optimaal samen om het gewenste resultaat te bereiken, elke dag weer.

Onze eigen Technische Dienst (TD) is verantwoordelijk voor het draaiende houden van alle machines op de locaties. Dit vergt het nodige onderhoud. Als er toch een storing is, dan is het TD team het eerste aanspreekpunt. Ze maken een inschatting of het probleem in eigen beheer kan worden verholpen of dat er een externe partij ingeschakeld dient te worden. De storingen worden zo efficiënt mogelijk opgelost, zodat er geen onnodig oponthoud ontstaat.

We beschikken over ‘treinen’ die de teelttafels in de kas automatisch verplaatsen. Voor het oppotten van stekjes, gebruiken we robotarmen. De robotarm pakt zelf de stekjes en zet ze in de pot.

Daarnaast zijn er delen van het proces geautomatiseerd met opraap- en neerzetrobots, oppotmachines, grondbunkers en allerlei andere technische installaties in en rondom te kas.

Hoe is het om op deze afdeling te werken?

"In mijn functie ben in verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt op gebied van techniek op de locatie Burgerdijkseweg."
Jurrian van den Beukel
Hoofd Technische Dienst
Lees meer over Jurrian
Powered by Emply